עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

אגפי העירייה

מידע אודות אגפי העירייה ודרכי התקשרות

אחזקה ושפ"ע

אגף אחזקה ושפ"ע נושא באחריות מתן כל השירותים המוניציפליים
לתושבי העיר ואיזור התעשייה.

תחומי אחריות

אחזקה שוטפת ופיתוח שטחים חדשים בתחום הגינון הציבורי והפרטי הפתוח, ניקיון כלל העיר, ליווי צמוד של תכניות הבניה והפיתוח בעיר בתחום תשתיות ותכסיות לסוגיהם: מים, ביוב, ניקוז, גינון, חשמל והתאמתם לצורכי העיר.
אחזקה שוטפת של כל מערכות המים, הביוב, ניקוז הכולל: תיקוני צנרת, התקנת מדי מים למגורים ותעשייה, ניהול ופיקוח על קבלי ביצוע בתחומים הנ"ל, משהב"ש, קבלני משנה, בניה פרטית ועוד.
אספקת מים בכל שעות היממה.
אחזקה שוטפת וטיפול בכל מערכות החשמל והתאורה בעיר, התקשורת ומוסדות חינוך בעיר בתחום הנ"ל.
אחזקת כבישים, מדרכות, מגרשי משחקים, סימון כבישים, גידור כללי וגידור בטיחותי, עבודות מסגרות שונות ברחבי העיר.
פינוי אשפה.

אחריות

פיתוח שטחים חדשים ואחזקה שוטפת של העיר
גינון, ביוב מים וניקוז, חשמל, תמרורים, תאורת רחובות, כבישים ומדרכות, מתקני משחקים
ניקיון כלל העיר
ניהול תשתיות עירוניות
בדק בית מוסדות ציבור ומוסדות חינוך

מחלקות נוספות באחריות

מחלקת גינון וניקיון
מחלקת ביוב ומים
מחלקת בדק בית
מחלקת תשתיות
מחלקת חשמל