עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

אגפי העירייה

מידע אודות אגפי העירייה ודרכי התקשרות

משאבי אנוש

היחידה שותפה לגיבושה והתויתה של מדיניות כח האדם ברשות המקומית וביצועה - מגיוס עד פרישה ולפיתוח המשאב האנושי.

תחומי אחריות

אחריות כוללת לעמידה ביעדי היחידה כולל: הכנת תחזיות כ"א נדרש, הכנת תוכנית עבודה שנתית, ניהול תקנים, ניהול מדיניות ופיתוח הדרכות והשתלמויות, הפקת מידע לעובדים ומנהלים. גיוס וקליטת עובדים, תנאי העסקה לעובדים, רווחת העובד, מדיניות שכר, ניוד עובדים, הערכות תקופתיות, פרישת עובדים, משמעת, ניהול צוות היחידה.

אחריות לעדכון ולהפקת מידע איכותי וזמין לשימוש מנהלים ועובדים, כולל:
מאגר מידע של היחידה תיקים אישיים, מעקב תקנים, מיחשוב ועדכון תוכנת כ"א, מסלולי קידום, קצובת רכב, מידע לעובדים ולמנהלים.

ניהול תהליך אישור השתלמויות לעובדים ומכרזי דרושים פנימי וחיצוני, כולל:
ריכוז וניתוב הפניות אל היחידה וממנה, קבלת קהל, ניתוב ומעקב פניות, הדפסות, ניהול לוח הזמנים, ריכוז והכנת תיקים וחומר לועדות ופגישות.

אחריות למילוי זכויות העובדים הבסיסיות, כולל:
ניהול מערך הפקת השכר של עובדים, בדיקת נוכחות עובדים חישוב והפקת הוראות תשלום מיוחדות והחזרי הוצאות בגין זכאויות שונות, נוכחות והעדרויות, מאזני חופשה וכד'.

אחריות למילוי זכויות עובדים בשכר שעתי ועל פי הסכמים מיוחדים כולל:
ניהול מערך הפקת שכר לעובדים שעתיים, פרויקטים, ממלאי מקום, קונסרבטוריון ועוד, חישוב והפקות הוראות תשלום מיוחדות והחזרי הוצאות בגין זכאויות שונות, נוכחות והיעדרויות, מאזני חופשה, מחלה וכד'.
טיפול בדואר נכנס ויוצא הדפסות, תקיית היחידה.

חוברת מידע לעובד 2016