עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

עירייה שקופה

לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה

חופש המידע - מידע לתושב

דוחות לתושב

דוחות תושב שנת 2016

תאריכי ישיבות מועצה

תאריכי ישיבות מועצה לשנת 2016

מקבלי השכר הגבוה

מקבלי השכר הגבוה

רשימת החברות העירוניות

רשימת החברות העירוניות לשנת 2016

רישוי עסקים

המחלקה לאיכות הסביבה ורישוי עסקים
נוהל הגשת בקשה לרשיון עסק
הליך למתן רישיון עסק
בקרת שפכים על עסקי מזון
מטרדים ומפגעים ומניעתם
הנחיות לפתיחת עסק - בית קפה
הנחיות למספרות וקוסמטיקאיות
הנחיות לפתיחת עסק – מזנון לפלאפל
הנחיות לפתיחת עסק – מסעדה