עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

אלפון קשר עירייה

אלפון קשר ליצירת קשר עם מחלקות העירייה השונות

אלפון קשר פנימי

כללי טלפון
לשכת ראש העיר 02-5418906
פניות הציבור - לשכת ראש העיר 02-5418904
לשכת דובר העירייה 02-5418837
קידום מעמד האישה 02-5418833
לשכת מנכ"ל 02-5418920
גיא יפרח - סגן ו"מ רוע"ה 02-5418915
בוריס גרוסמן - סגן ראש העיר 02-5418975
מבקר העירייה 02-5421366
גזבר העירייה 02-5418931
מרכז תשלומים עירוני 1599-550-105
פרוייקטים קהילתיים טלפון
מועדוניות לילדים 02-5418804
בית חם לנערה 02-5418802
מועדונית לילדים עם צרכים מיוחדים 02-5352933
מוקד דיווח על ילדים בסיכון 02-5418805
מרכז הורים פעוטות 02-5421421
מרכז הורים וילדים 02-5421421
מרכז הורים מתבגרים 02-5421421
מרכז קשר 02-5421421
המרכז הרב תחומי למניעה וטיפול באלימות 02-5356197
מרכז "עוצמה" 02-5418806
שרות ייעוץ לאזרח - ש.י.ל 02-5421355
המרכז לגישור וישוב סכסוכים בקהילה 02-5901738
מועדון יובלים 02-5355671
היחידה לעבודה קהילתית 02-5418880
האגף לתכנון אסטרטגי טלפון
החברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדודמים 02-5355717
מתנ"ס 02-5913111
מרכז גיל הרך 02-5913444
מרכז תקשורת - רדיו 02-5903106
מרכז תקשורת - טלוויזיה 02-5913131
קאנטרי מעלה אדומים 02-5353136
המוסד לביטוח לאומי 02-5354935
בית משפט לעיינים מקומיים 02-5421363
שרות התעסוקה 02-5353507
האגודה לתרבות הדיור 02-5351354
משרד הפנים 02-5354220
איגוד ערים לאיכות הסביבה - יהודה 02-5900090
האגודה למען החייל 02-5351295
מפע"ם 02-5421410
יד שרה 02-5900716
התחנה לבריאות הנפש 02-5900761
המועצה הדתית 02-5421903
בית חב"ד 02-5354960
אגף אחזקה ושיפור פני העיר טלפון
רישוי עסקים 02-5421316
פיקוח עירוני 02-5421312
פינוי אשפה 02-5421372
אגף בטחון טלפון
מוקד עירוני 107
מרכזית העירייה - רב קווי 02-5418888
אגף הנדסה טלפון
מחלקת פרוייקטים 02-5418864
מחלקת תכנון 02-5418872
מחלקת רישוי 02-5418866
מחלקת תכנון בניין עיר 02-5418871
אגף רווחה טלפון
יחידה לטיפול משפחתי 02-5418824
אגף החינוך טלפון
מחלקת גני ילדים 02-5418842
מחלקת מינהל הסעות 02-5418945
מחלקת ניהול וייזום פרויקטים 02-5418813
ביקור סדיר ופרוייקטים 02-5418844
ספריה עירונית 02-5357108
הקונסרבטוריון בי"ס עירוני למוסיקה 02-5798343
המרכז לפיתוח סגלי הוראה 02-5421415
שרות פסיכולוגי חינוכי 02-5421333
אשכול הפיס 02-5902171
מתי"א - מרכז תמיכה אזורי 02-5900787
הארכיון העירוני 02-5900392