עיריית מעלה אדומים - עיר של הצלחות

מכרזים

פרסום מודעות דרושים ומכרזי עירייה

מכרזים פעילים


שם המכרז

מספר מכרז

יחידה

תאריך סיום

מודעת דרושים לגיוס מועמדים לתפקיד מזכיר מא-קלפי - 31/08/2018
התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה - כללי -

קולות קוראים


שם

קול קורא - בקשה להיכלל במאגר יועצים מפעם ועירייה
טופס ממליצים
הגשת קול קורא לבחירת יועצים

נכסים ובקשות להקצאת קרקע


שם הנכס / בקשה

תאריך סיום


מכרזים שהסתימו


שם המכרז

מספר מכרז

חברה זוכה

רשת מחשבים ומערכות מידע - ניהול תחזוקה ותפעול 1-/-16 חברת ריל טיים בע"מ
שיקום צנרת מים - אבני החושן 3-/-16 חברת רז מהנדסים
מכשירי סלולר לעובדי העירייה 4-/-16 חברת הוט מובייל
מעלית בבית ספר אופק 5-/-16 מ. דרורי בע"מ
מצלמות לחיבור למוקד העירוני 6-/-16 ההחלטה בוטלה
מכירת אופנוע אגף רכב 8-/-16 מר מישקה נורמן
מכירת אופנוע אגף רכב 9-/-16 מר מישקה נורמן
מצלמות לחיבור למוקד העירוני 13-/-16 חברת אלדור
אספקה והתקנה של תאורת לד בשביל הקרונית 12-/-15 כהן אליהו בע"מ